Chuyển đổi số

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

2021-07-20 22:08:49

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố tài ...

Đọc tiếp

WEBINAR: CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT - KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TỪ SINGAPORE

WEBINAR: CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT - KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TỪ SINGAPORE

2021-07-20 21:59:38

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 vừa qua, trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển Doanh nghiệp - ...

Đọc tiếp

HỘI THẢO: CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ, GIAI ĐOẠN 2021-2025

HỘI THẢO: CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ, GIAI ĐOẠN 2021-2025

2021-07-20 21:31:26

Chương trình đã được diễn ra vào ngày 21/01/2021, tại khách sạn Grand Sài Gòn. Với sự tham gia của hơn 400 đại diện đến từ các doanh nghiệp nhỏ ...

Đọc tiếp

10.7781144,106.683374
1