Chương trình dự án

Thư mời V/v mời doanh nghiệp tham dự Chương trình đào tạo “Trở thành người lãnh đạo dẫn dắt sáng tạo của Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Thư mời V/v mời doanh nghiệp tham dự Chương trình đào tạo “Trở thành người lãnh đạo dẫn dắt sáng tạo của Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

2023-07-18

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2023 của Dự án "Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp" do Cục phát triển doanh nghiệp (AED) ...

Đọc tiếp

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC NĂM 2022

2022-09-01

Nhằm bám sát thực tế nhu cầu và định hướng phát triển của các doanh nghiệp, các chuyên đề đào tạo cũng được cập nhật, giảng dạy song song với ...

Đọc tiếp

10.7781144,106.683374
1