Thông tin & Sự kiện

SFS 2021: Cơ hội kết nối các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

SFS 2021: Cơ hội kết nối các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

2021-11-16

Chuỗi hoạt động “kết nối cung cầu trực tiếp và trực tuyến giữa các doanh nghiệp FDI có nhu cầu nội địa hóa chuỗi cung ứng với các nhà sản ...

Đọc tiếp

HỖ TRỢ XUẤT KHẨU QUA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI AMAZON

HỖ TRỢ XUẤT KHẨU QUA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI AMAZON

2021-07-21 22:15:01

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Amazon Global Selling Việt Nam nhằm triển khai ...

Đọc tiếp

TỌA ĐÀM: ÁP DỤNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG

TỌA ĐÀM: ÁP DỤNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG

2021-07-20 21:53:25

Vào 13:00 ngày 26 tháng 4 năm 2021 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kết hợp với tổ chức USAID của Mỹ tổ chức buổi tọa đàm ...

Đọc tiếp

HỘI THẢO: HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA XÂY DỰNG, BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VÀ CÁC TÀI SẢN SỐ TRONG NỀN KINH TẾ SỐ

HỘI THẢO: HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA XÂY DỰNG, BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VÀ CÁC TÀI SẢN SỐ TRONG NỀN KINH TẾ SỐ

2021-07-20 21:44:40

Trong khuôn khổ HỢP PHẦN 3 (kết nối thị trường) của dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ...

Đọc tiếp

10.7781144,106.683374
1