Thông tin & Sự kiện

Nội dung bài học 2 (ngày 13/10): PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT CẢI TIẾN CÔNG ĐOẠN - IE

Nội dung bài học 2 (ngày 13/10): PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT CẢI TIẾN CÔNG ĐOẠN - IE

2023-10-13

Khoá tiền đề Shindanshi: Đào tạo chẩn đoán viên chi doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo –Kế hoạch sản xuất, kiểm soát sản xuất và hệ thống ...

Đọc tiếp

Khóa học nối tiếp dành cho chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới  “Năng lực tư vấn đem lại giải pháp kinh doanh". Buổi 3: Thực hành tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới cho doanh nghiệp thực tế (2).

Khóa học nối tiếp dành cho chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới “Năng lực tư vấn đem lại giải pháp kinh doanh". Buổi 3: Thực hành tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới cho doanh nghiệp thực tế (2).

2023-09-13

Khóa học nối tiếp dành cho chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới “Năng lực tư vấn đem lại giải pháp kinh doanh". Buổi 3: Thực hành tư ...

Đọc tiếp

Khóa học nối tiếp dành cho chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới  “Năng lực tư vấn đem lại giải pháp kinh doanh". Buổi 2: Thực hành tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới cho doanh nghiệp thực tế.

Khóa học nối tiếp dành cho chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới “Năng lực tư vấn đem lại giải pháp kinh doanh". Buổi 2: Thực hành tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới cho doanh nghiệp thực tế.

2023-09-12

Khóa học nối tiếp dành cho chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới “Năng lực tư vấn đem lại giải pháp kinh doanh". Buổi 2: Thực hành tư ...

Đọc tiếp

Khóa học nối tiếp dành cho chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới  “Năng lực tư vấn đem lại giải pháp kinh doanh". Buổi 1: Thực hành tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới trên tình huống cho trước.

Khóa học nối tiếp dành cho chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới “Năng lực tư vấn đem lại giải pháp kinh doanh". Buổi 1: Thực hành tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới trên tình huống cho trước.

2023-09-11

Khóa học nối tiếp dành cho chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh mới “Năng lực tư vấn đem lại giải pháp kinh doanh". Buổi 1: Thực hành tư ...

Đọc tiếp

Khóa đào tạo “Chuyên gia Tư vấn về khởi nghiệp, kinh doanh mới; Khóa học thực hành 2- Phương thức hỗ trợ hướng tới thành công trong kinh doanh cho các tư vấn viên tại khu vực phía Nam.

Khóa đào tạo “Chuyên gia Tư vấn về khởi nghiệp, kinh doanh mới; Khóa học thực hành 2- Phương thức hỗ trợ hướng tới thành công trong kinh doanh cho các tư vấn viên tại khu vực phía Nam.

2023-09-05

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2023 của Dự án “ Thúc đẩy DNNVV và phát triển ngành công nghiệp” và chuỗi đào tạo chuyên gia tư vấn của Dự ...

Đọc tiếp

Khóa đào tạo “Khoá tiền đề Shindanshi: Đào tạo chẩn đoán viên chi doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo "

Khóa đào tạo “Khoá tiền đề Shindanshi: Đào tạo chẩn đoán viên chi doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo "

2023-08-24

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2023 của Dự án “ Thúc đẩy DNNVV và phát triển ngành công nghiệp” và chuỗi đào tạo chuyên gia tư vấn của Dự ...

Đọc tiếp

 Hội thảo với chủ đề " Vai trò của người quản lý tại hiện trường sản xuất"

Hội thảo với chủ đề " Vai trò của người quản lý tại hiện trường sản xuất"

2023-07-28

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2023 của Dự án " Thúc đẩy DNNVV và phát triển ngành công nghiệp" do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ...

Đọc tiếp

Thư mời V/v mời doanh nghiệp tham dự Chương trình đào tạo “Trở thành người lãnh đạo dẫn dắt sáng tạo của Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Thư mời V/v mời doanh nghiệp tham dự Chương trình đào tạo “Trở thành người lãnh đạo dẫn dắt sáng tạo của Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

2023-07-18

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2023 của Dự án "Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp" do Cục phát triển doanh nghiệp (AED) ...

Đọc tiếp

Thư mời tham dự sự kiện Thương mại điện tử và Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) để tăng doanh thu và mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế

Thư mời tham dự sự kiện Thương mại điện tử và Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) để tăng doanh thu và mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế

2023-06-06

Thư mời “V/v mời tham dự sự kiện Thương mại điện tử và Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) để tăng doanh thu và mở rộng kinh doanh ra ...

Đọc tiếp

Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng mô hình quản lý chất lượng toàn diện theo phương pháp Nhật Bản cho các DNNVV Phía Nam”

Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng mô hình quản lý chất lượng toàn diện theo phương pháp Nhật Bản cho các DNNVV Phía Nam”

2023-05-24

Ngày 19/05/2023 tại Tòa nhà Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư – Số 289 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. Trung Tâm Hỗ trợ DNNVV ...

Đọc tiếp

10.7781144,106.683374
1