Vì sao chọn chúng tôi

Đào tạo

Đào tạo

2021-04-27 16:40:33

Tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, đào tạo tại hiện trường theo nhu cầu của ...

Đọc tiếp

Tư vấn

Tư vấn

2021-04-27 16:40:49

Tư vấn 5S/Kaizen, tư vấn về quản lý chất lượng, tư vấn tại hiện trường nhà xưởng, tiêu chuẩn ISO,...

Đọc tiếp

Khởi nghiệp & ươm tạo

Khởi nghiệp & ươm tạo

2021-04-27 16:41:13

Hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập hoặc có ý tưởng kinh doanh mới (văn phòng và tiện ích sử dụng chung, kết nối các quỹ đầu tư, ...

Đọc tiếp

Kết nối kinh doanh

Kết nối kinh doanh

2021-04-27 16:41:28

Tổ chức các sự kiện kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại, đầu tư cho DNNVV trong nước và nước ngoài (thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, ...

Đọc tiếp

10.7781144,106.683374
1