ThS.Nguyễn Phúc Quý Thạnh

 

GIỚI THIỆU VỀ THẠC SĨ NGUYỄN PHÚC QUÝ THẠNH

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

07/2005 - 07/2009

Cử nhân - Đại Học Ngân Hàng TP.HCM

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

07/2011 - 07/2013

Thạc sĩ - Đại Học Ngân Hàng TP.HCM

Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

 

KINH NGHIỆM VIỆC LÀM

  • 08/2009 - 03/2013

Sacombank

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Trưởng PGD tiềm năng.

  • 03/2013 - nay

Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM

Giảng viên

  • 2015 – nay

Giảng dạy, tư vấn giáo dục và chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp,

trung tâm đào tạo doanh nghiệp, hệ thống các ngân hàng VCB, Vpbank, Agribank....

 

CHUYÊN ĐỀ GIẢNG DẠY

  • Quản trị chiến lược, Quản trị sản xuất, Lean Production, Quản trị Ngân Hàng,

Truyền thông – Giao tiếp trong kinh doanh, CRM, Sale, Nghệ thuật lãnh đạo,

Chương trình CEO

  • Marketing Ngân Hàng, Digtal Marketing, Facebook Marketing; Email Marketing,

Affiliate Marketing, SEO.

  • Tài chính Ngân hàng, Tài chính dành cho người quản lý, Tài chính Doanh Nghiệp,

Chương trình CFO.

10.7781144,106.683374
1