TS.Trần Văn Đạt

 

GIỚI THIỆU VỀ TIẾN SĨ TRẦN VĂN ĐẠT

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1. Quản li khai thác sản phẩm tại công ty Pouyuen

2. Quản lí sản xuất và khai thác sản phẩm tại Jahsin

3. Thanh toán quốc tế tại ngân hàng Metropolitan ( Đài Loan)

3. CEO Công ty TNHH TM va SX Ánh Duong Xanh

4. Cố vấn công ty tư vấn du học OHA

5. Cố vấn công ty bất động sản TMT

5. Giám đốc khai thác thị trường miên Nam tại công ty IMCO

6. Làm cố vấn cho các doanh nghiêp Đài Loan tại Viêt Nam

7. Tham gia tham luận nhiều hội thảo trong và ngoài nước: Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản  Trị Kinh Doanh                    

Nơi đào tạo: National Kaosiung First University of Science and Technology (Taiwan)

Tiến sĩ chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh                      

Nơi đào tạo: National Taipei University of Technology (Taipei, Taiwan)

 

 

LĨNH VỰC THAM GIA GIẢNG DẠY

- Xây dựng và quản trị thương hiệu

- Quản trị marketing

- Kinh doanh điện tử

- Hành vi khách hàng

- Kỹ năng bán hàng

- Kỹ năng điều hành chuyên nghiệp

10.7781144,106.683374
1