TS.Đinh Tiên Minh

GIỚI THIỆU VỀ TS.ĐINH TIÊN MINH

BẰNG CẤP

 • 2012 – 2016: Tiến sĩ, ngành Kinh doanh Thương mại, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 1999 – 2000: Thạc sĩ, ngành Quản trị, chuyên ngành Quản lý Doanh nghiệp, Trường Đại học Lyon 2 – Cộng Hòa Pháp.
 • 1995 – 1996: Cử nhân, ngành Quản trị, chuyên ngành Kinh tế và Tài chính Quốc tế, Trường Đại học Orléans – Cộng Hòa Pháp.
 • 1991 – 1995: Cử nhân, ngành Quản trị, chuyên ngành Ngoại thương, trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Việt Nam.

 

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 • Giảng dạy bằng tiếng Anh các môn Marketing Quốc tế, Marketing Căn bản, Hành vi khách hàng, Nghiên cứu Marketing,

         Quản trị Marketing tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Wellington – New Zealand (HCMC Campus).

 • 1996 – nay: Giảng viên Bộ môn Marketing, Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 2018 – 2019: Cố vấn Chương trình đào tạo CEO và CMO tại Trung tâm MEET thuộc VCCI Cần Thơ.
 • 2016 – nay: Giảng viên thỉnh giảng Chương trình Liên kết Đào tạo Cử nhân Đại học Victoria Wellington, Newzeland.
 • 2015: Giảng viên thỉnh giảng Viện Đào tạo Quốc tế (ISB), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • 2014 – nay: Giảng viên thỉnh giảng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học FPT.

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • 02/2012 – nay: Tư vấn Marketing và Sales cho các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ.
 • 01/2011 – 01/2012: Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
 • 01/2009 – 12/2010: Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
 • 06/2008 – 12/2008: Trưởng phòng Quan hệ Công chúng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
 • 01/2004 – 05/2008: Trưởng phòng Kinh doanh và Marketing toàn Việt Nam, VPĐD Tập đoàn Legrand – Cộng Hoà Pháp.
 • 09/2000 – 12/2003: Trưởng phòng Kinh doanh và Marketing khu vực Miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ,

         VPĐD Tập đoàn Legrand – Cộng Hoà Pháp.

 • 01/1998 – 08/2000: Giám sát Bán hàng khu vực miền Nam, VPĐD Tập đoàn Legrand – Cộng Hoà Pháp.
 • 07/1996 – 12/1997: Nhân viên Phát triển thị trường khu vực miền Nam, VPĐD Tập đoàn Legrand – Cộng Hoà Pháp.

 

10.7781144,106.683374
1