TS.Nguyễn Hán Khanh

 

GIỚI THIỆU VỀ TS.NGUYỄN HÁN KHANH

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Giám đốc CTĐT

 

Trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

Nghiên cứu sinh

 

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Giám đốc CTĐT

 

Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng

5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị sản xuất

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2007-2011       Cử nhân Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lạc Hồng, Biên Hòa, Đồng Nai

2012-2014       Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh

2015-2018       Tiến sĩ Quản lý công nghiệp - Trường Đại học Khoa học và Công Nghệ

Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

10.7781144,106.683374
1