TS.Nguyễn Hán Khanh

 

GIỚI THIỆU VỀ TS.NGUYỄN HÁN KHANH

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2002–2004      Công ty TNHH Ðiện Tử TT, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, Bình Dương

Phó phòng Quản lý chất lượng

2004–2006      Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam; KCN AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai

Quản đốc – Quản lý sản xuất

2011–2015      Trường Đại học Lạc Hồng; Biên Hòa; Đồng Nai

Giảng viên

2015–6/2018   Trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

Nghiên cứu sinh

6/2018-Nay     Trường Đại học Thủ Dầu Một

Giám đốc CTĐT

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2007-2011       Cử nhân Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lạc Hồng, Biên Hòa, Đồng Nai

2012-2014       Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh

2015-2018       Tiến sĩ Quản lý công nghiệp - Trường Đại học Khoa học và Công Nghệ

Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

10.7781144,106.683374
1