TS.Châu Đình Linh

 

GIỚI THIỆU VỀ TS. CHÂU ĐÌNH LINH

 

HỌC VẤN

  • 7/2005 - 07/2009: Đại học Ngân hàng TPHCM

Cử nhân Quản trị Kinh Doanh

  • 7/2011 - 07/2013 Đại học Ngân hàng TPHCM

Chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính

Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính

  • 10/2014 - 3/2018 Đại học Ngân hàng TPHCM

Chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính

Tiến sĩ Kinh tế - Tài chính

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • 2009 - 3/2011 Techcombank

Trưởng nhóm kinh doanh

Quản lý nhóm quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh

  • 3/2011 - hiện tại Trường đại học Ngân Hàng TPHCM (BUH)

Giảng viên

Chương trình Thạc Sỹ của BUH: Phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị dự án.

Chương trình Đại học chính quy của BUH: Marketing, Marketing dịch vụ, Marketing dịch vụ tài chính,

Quản trị quan hệ khách hàng (CRM),

  • 2019 - hiện tại Trường quản trị và lãnh đạo SSB - ssb.edu.vn

Sáng lập và điều hành

Xây dựng chương trình huấn luyện và đào tạo doanh nghiệp

 

HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY/HUẤN LUYỆN/TƯ VẤN

2011 - hiện nay Giảng dạy INHOUSE

Chuyên gia đào tạo, huấn luyện, và tư vấn doanh nghiệp

 

Các Cty đã thực hiện đào tạo:

- EVNPECC3, EVNPECC miền Trung

- Cty thép CSVC

- Cty Yeah1 network

- Cty BĐS Hưng Thịnh, công ty BĐS Nhà Phương Nam

- Cty Cây Xanh Công Minh

- Ngân hàng VPBank, ngân hàng Kiên Long,

- Ngân hàng Agribank, Vietcombank

- Cty Wipro Unza

- Công ty du lịch Đồng Nai

- Công ty thuốc thủy sản Thần Vương

- Công ty dược phẩm Trang Minh

...và các công ty khác

 

Các chuyên đề kỹ năng đã thực hiện tại các công ty:

- Quản trị dự án

- Quản trị khủng hoảng

- Quản trị sự thay đổi

- Quản trị sản xuất và vận hành

- Quản trị chuỗi cung ứng

- Triển khai Kaizen và 5S

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

- Bộ chương trình nâng cao năng lực quản lý cấp trung

- Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng vượt trội

- Kỹ năng đàm phán - thương lượng và ký kết hợp đồng

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

- Kỹ năng huấn luyện và truyền kinh nghiệm cho nhân viên;

- Kỹ năng quản trị rủi ro

- Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

- Kỹ năng ủy quyền công việc

- Nâng tầm năng lực lãnh đạo

- Lập kế hoạch kinh doanh và thực thi hiệu quả

- Tài chính cho nhà quản lý

- Xây dựng văn hóa ứng xử nội bộ và quy tắc ứng xử

... và các chuyên đề khác.

 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

2019 - Hội thảo cấp quốc gia Quản lý kém, kém may mắn hay hà tiện: Góc nhìn từ mối quan hệ giữa nợ xấu

và hiệu quả chi phí tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

2018 - Tạp chí ngân hàng Nợ xấu và hiệu quả chi phí: mô hình PVAR và phân tích quan hệ nhân quả Granger

tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

2017 - Đề tài cấp ngành Rủi ro hệ thống và ổn định tài chính: hình thái biểu hiện tại Việt Nam và các gợi ý chính sách

2017 - Tạp chí Ngân hàng Đo lường hiệu quả ngân hàng bằng mô hình DEA với đầu ra không mong muốn:

Trường hợp của nhóm ngân hàng thương mại Việt Nam

2016 - Hội thảo quốc tế Cơ hội và thách thức cho ngành ngân hàng Việt Nam trong TPP

10.7781144,106.683374
1